logo

Občanské sdružení TRK o.s.

Havránkova 1656/3
18200 Praha 8
IČO: 270 539 46

 

 

TRKTvořivost, Rozmanitost, Komunikace. Tři podstatné součásti kultury, vzdělávání a výchovy, k jejichž prosazování a prohlubování bychom našimi projekty rádi přispěli.

Občanské sdružení TRK o. s. si klade za cíl překonávat bariéry znesnadňující vzájemnou komunikaci lidí z různých zemí nebo s odlišným kulturním pozadím. Zvlášť důležitá je pro nás myšlenka středoevropské vzájemnosti. Ve střední Evropě máme společnou historickou zkušenost; ať už budeme mluvit o soužití v Rakousku-Uhersku, vzpomeneme peripetií obou světových válek, zmíníme čtyřicet let budování socializmu nebo problémy a šance, které celému regionu přináší globalizace. Úhly pohledu Středoevropanů z různých zemí se ale také v mnohém liší.

Záleží nám na tom, aby se lidé ze střední Evropy setkávali, pracovali a tvořili spolu. Aby si vyměňovali názory a zkušenosti, společně je reflektovali, diskutovali o svých vizích budoucnosti a vzájemně se podporovali v dalším růstu. Svou prací se pro taková setkání, pro nalézání společných hodnot a objevování kulturních, historických a jazykových souvztažností snažíme vytvořit prostor.